Startsidan
Om oss
Aktuellt
Personal
Specialkunskap

Stabilits specialkompetenser och historia

   

Pervasive SQL

Pervasive SQL är en vidareutveckling av btrieve och tillverkas av företaget Pervasive Software. Vi har arbetat med databasen 1990 och använder fortfarande aktivt databasen. Pervasive SQL är mycket snabb om man använder den på rätt sätt.

Kontakta oss om ni behöver hjälp med program som använder Pervasive SQL. Vi vet hur man optimerar användningen av Pervasive SQL.

Pervasive logo

Niakwa NPL

Niakwa NPL är en kompilator för att köra Wang 2200 program i andra miljöer. Det går att köra applikationerna på Windows, DOS, Linux, SCO Unix, AIX, HP-UX och Solaris.

Vi har arbetat med Niakwa NPL sedan 1986 och har stor kunskap om programspråket och vilka möjligheter som finns. Har ni programvara i Niakwa NPL, kontakta oss för att förnya och underhålla programmen.

Niakwa logo

Btrieve databas

Btrieve var en del av Novell 1987 till 1994. 1994 bildades ett eget eget bolag, Btrieve Technologies, för btrieve. 1996 ändrades namnet till Pervasive Software och btrieve är nu en del av Pervasive SQL.

Vi konverterade över IDEAS databashantering till btrieve 1990 och har sedan dess arbetat aktivt med btrieve.

Vår kompetens inom btrieve är unik i och med att vi har arbetat aktivt med btrieve sedan 1990 och fortfarande aktivt använder btrieve i en del av våra applikationer.

Btrieve logo

Novell Netware

1987 började vi med Novell Advanced Netware 2.0.
Novell Netware var under 1990-talet det dominerande nätverksoperativet och hade oslagbar prestanda med måttliga resurskrav. Vi arbetade med Novell Netware fram till 1999.

Novell logo

Wang

Wang Laboratories var ett mycket innovativt företag. Deras 2200 minidatorsystem hade 70000 installationer i världen.
Wang minidatorsystem 2200 var vår plattform från 1978 med program skrivna i Wang Basic-2 och utnyttjande av IDEAS databas och skärmhantering. 1988 gick vi över till PC och Netware genom att konvertera programmen till Niakwa NPL.
Wang slutade tillverka 2200-serien 1992 i samband med att företaget konkurs.

Vår sista installation av 2200 togs ur drift efter konvertering till PC 2003 och hade då varit i drift i 24 år. Programvarorna körs vidare i PC-miljö och det finns inga planer att ta den ur drift.

Om det är någon som fortfarande kör ett Wang 2200 system så är det dags att konvertera dem nu. Vi har kompetensen.

För att lära sig mer om Wang Laboratories och 2200 minidatorer se wang2200.org och wikipedia.
 

Wang logo
 

StabilIT AB, 0923-15577